Банкрутство підприємства

Банкрутство -
ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
 • санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;
 • банкрутство боржника;
 • банкрутство фізособи;
 • банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності-громадянина;
 • банкрутство фермерського господарства;
 • проведення санації боржника його керівником;
 • аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринку;
 • здійснення заходів, спрямованих на захист майна боржника.
СУПРОВІД БОРЖНИКА У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА:
 • юридичний аналіз неспроможності боржника і видача рекомендацій щодо доцільності застосування судових реабілітаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або примусової ліквідації;
 • забезпечення супроводу процедури банкрутства з моменту її підготовки до повного завершення, контроль процедури банкрутства на всіх її стадіях;
 • розробка стратегії і тактики ведення справ в процедурі банкрутства, способів погашення грошових вимог;
 • оскарження вимог кредиторів та будь-яких процесуальних документів на будь-якій стадії процесу про банкрутство.
СУПРОВІД КРЕДИТОРА У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА:
 • юридичний аналіз неспроможності боржника і видача рекомендацій щодо доцільності порушення процедури банкрутства;
 • супровід процедури банкрутства з моменту підготовки до повного завершення, контроль всіх стадій процедури банкрутства;
 • розробка стратегії і тактики ведення справ про банкрутство, способів погашення грошових вимог;
 • визначення складу і розміру вимог клієнта до боржника;
 • оспорювання будь-яких процесуальних документів на будь-якій стадії процесу банкрутства.

Банкрутство підприємства в Україні

Банкрутством називають нездатність компанії вести підприємницьку діяльність через відсутність коштів і, як наслідок, неможливість розрахунку за борговими зобов'язаннями.

Процедура банкрутства підприємства спрямована, не тільки на ліквідацію підприємства, а й на фінансову санацію підприємства в Києві, Дніпрі та будь-якому іншому місті України. Останнє передбачає повне фінансове відновлення компанії і подальший розвиток в майбутньому.

Юридичне агентство Абсолют також надає послуги за такими напрямками:

Банкрутство підприємста – широко застосовуваний інструмент у боротьбі з фінансовими труднощами компанії, який використовується багатьма представниками бізнесу в усьому світі.

З метою задоволення інтересів кредиторів боржника задіюється комплексний механізм, що включає правозастосування судових процедур для розпорядження майном, ліквідацію підприємства, відновлення платоспроможності (санацію) компанії.

Банкрутство ТОВ - це встановлена процедура стягнення боргів на користь кредитора

Незважаючи на численні зміни законодавства, що регулює дані правовідносини, процедура банкрутства підприємства як і раніше залишається складною і трудомісткою.

 

У правозастосовчій практиці використовуються наступні види даної процедури:

 • можливість розпорядження майном боржника;

 • відновлення платоспроможності боржника;

 • повна ліквідація підприємства будь-якої форми власності, у тому числі ТОВ.

 

Залежно від фінансового становища, наші фахівці використовують будь-які законні можливості для задоволення вимог кредитора у повному обсязі. Боржник погоджується з висунутими вимогами, і сторони приходять до оптимального варіанту вирішення питання.

Що отримують кредитор та боржник

Процедура банкрутства ТОВ у Києві дозволить кредиторові стягнути з боржника те, що йому належить по праву, а боржнику – погасити свої зобов'язання у повному обсязі. У цьому допоможуть досвідчені фахівці ЮА «Абсолют», що володіють значними практичними навичками та суттєвими теоретичними знаннями.

Ми також надаємо практичну допомогу при супроводі банкрутства юридичної особи у Дніпрі. За багаторічну практику нами розроблений свій індивідуальний підхід до кожного конкретного випадку, розроблена тактика і стратегія, що дозволяє отримати оптимальний результат для замовника при проходженні процедури банкрутства.

Ми беремося також за банкрутство ТОВ з боргами. Діємо на вищому професійному рівні відповідно до побажань замовниками та згідно до чинного законодавства.

 

// НАШІ ФАХІВЦІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСАХ, ЯК НА СТОРОНІ СТЯГУВАЧА, ТАК І ПРЕДСТАВЛЯЮЧИ ІНТЕРЕСИ БОРЖНИКІВ

 

Банкрутство юридичної особи (ТОВ) і ліквідація підприємства

Процедура ліквідації підприємства – найбільш поширений захід при ініціації справи про банкрутство.

Закон говорить про те, що «фінансово хворі» компанії підлягають реабілітації. Отже, ліквідація підприємств відбувається тільки тоді, коли відновити платоспроможність не представляється можливим.

Основне завдання ліквідаційної процедури полягає в реалізації цілого комплексу заходів з єдиною метою – задовольнити вимогам кредиторів на справедливій і пропорційній основі.

Погашення кредиторської заборгованості можливо тільки за рахунок використання активів боржника, які здатний виявити, зберегти і в майбутньому реалізувати арбітражний керуючий при банкрутстві.

Послідовні і правомірні дії в ході розпорядження майном боржника працюють на збереження і ефективне використання його активів. Так, застосовуючи даний механізм, можливо зупинити дію фінансових заходів впливу (неустойка та інше), що обумовлюється вступу в силу мораторію на задоволення кредиторських вимог.

 

Санація підприємства

Санація компанії проводиться з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та має ряд особливостей.

Рішення про перехід в процедуру санації приймає комітет кредиторів, що складається з конкурсних кредиторів (при загальній процедурі), або керівник компанії-боржника (при спрощеній процедурі санації).

Санація підприємства - це вибір оптимального способу задоволення вимог кредиторів

Перед комітетом кредиторів завжди постає обгрунтований вибір, яким шляхом піти, та яке правильне прийняти рішення. Об'єднати потужності боржника з рентабельним виробництвом або залучити інвестора для зміцнення позицій, тим самим запобігти фінансовій неспроможності? На практиці існує ще безліч адекватних рішень, але в кожному конкретному випадку, вони носять індивідуальний характер.

Наші фахівці допоможуть пройти процедуру санації підприємства у Києві, розробити глобальну стратегію, застосовуючи ефективну тактику, та зроблять усі дії, спрямовані на фінансове оздоровлення підприємства-боржника. У кінцевому рахунку, це призведе до позитивних результатів, і вимоги кредиторів будуть задоволені.

Для вибору оптимального варіанту фінансового оздоровлення, кредиторам потрібно мати повну інформацію про боржника, відсутність якої вказує на недоробки при ініціюванні питання про банкрутство. З причини того, що багато питань можуть бути закриті для широкого доступу, без допомоги професіоналів не обійтися.

 

// ПОСЛУГА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У ДНІПРІ ВКЛЮЧАЄ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТИХ ВАЖЛИВИХ МОМЕНТІВ, ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ ЗМІЦНЕННЮ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

 

При проходженні санації, господарське майно боржника не повинно втратити своєї привабливості та залишкової вартості, тому ефективне управління – одна з головних задач, що постає перед кредитором (кредиторами).

Банкрутство і санація підприємства

Усі вжиті заходи не можуть бути розрізненими, а носять комплексний характер:

 • організаційно-правовий;

 • фінансовий;

 • виробничо-господарський.

Саме від реалізації обраної тактики та ефективної стратегії залежить або повна ліквідація банкрута, або його фінансове оздоровлення з подальшим виконанням кредитних зобов'язань.

Виконання зобов'язань боржника, погашення заборгованості, що виникла з подальшим фінансовим оздоровленням та продовженням господарської діяльності підприємства представляється можливим тільки при суворому виконанні програми санації. Неправильно обрана стратегія може погіршити і без того хитке становище підприємства.

Грамотний супровід і реалізація процедури банкрутства юридичної особи, санації підприємства неможливий без наявності у фахівця професійних знань в різних галузях економіки, фінансах та бухгалтерському обліку, загальноправовій підтримки кожного етапу процесу.

 

// РОЗУМІННЯ ВСІЄЇ ПРОЦЕДУРИ ТА ОБЛІК ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЖНІЙ ІЗ СТОРІН В РЕЗУЛЬТАТІ ДАЮТЬ ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Почему сотрудничество с нашей компанией — правильное решение ?
Absolute одна из ведущих компаний Юго-Восточного региона Украины с более чем 10-летним опытом.
В каких сферах наша компания предоставляет юридические услуги ?
Работаем в сфере хозяйственного, корпоративного, инвестиционного, налогового,уголовного, таможенного, антимонопольного, административного и международного права.
Какие компании находятся в списке наших партеров ?
В списке партнеров такие компании: OTP банк; ПУМБ; UESF; ЮЖМАШ; Nemiroff.
Какой залог успешной работы в юридической сфере ?
Залог успешной работы: Высокий профессионализм; Персональный подход; Полная конфиденциальность; Работа на результат.

Юридичний супровід процедури банкрутства

Складно уявити собі, що юридична особа може укласти угоду або пройти процедуру реєстрації або ліквідації, не заручившись підтримкою професійного юриста. Такий підхід допомагає уникнути в подальшому значних негативних наслідків, тому не дивно, що участь у процедурах банкрутства повинно здійснюватися під контролем юриста.

Природно, що всі підстави для визнання боржника банкрутом викладені в законодавчих актах, однак тільки фахівець зможе врахувати всі особливості та нюанси кожного конкретного випадку. Наша компанія пропонує юридичним особам скористатися нашими послугами, а саме замовити повний супровід процедури банкрутства.

Адвокат по банкрутству

Якщо Ви змушені прийняти рішення про ліквідацію фірми чи приватного підприємництва через процедуру банкрутства, то досвідчені юристи адвокатського об'єднання допоможуть Вам! Процедура банкрутства може бути за Вашою ініціативою, або за ініціативою кредиторів. У будь-якому випадку ми захистимо Вас при проведенні процедури банкрутства і ефективно представимо Ваші інтереси в різних інстанціях. Процедура банкрутства, проведена з нашими фахівцями буде без майнових і грошових ризиків для Вас. Досвідчені співробітники права позбавлять Вас від фінансових і навіть кримінальних ризиків при банкрутстві підприємства. Кваліфіковані юристи від «Адвокатського і ріелторського об'єднання України» проведуть якісну процедуру банкрутства підприємства всіх форм власності. Ми працюємо з підприємствами та підприємцями, реалізуємо процедуру банкрутства будь-якої складності.

Ліквідація через банкрутство фірми здійснюється з присутністю аудиторів та арбітражних керуючих. У нас серед партнерів є досвідчені й надійні арбітражні керуючі, аудитори з великим досвідом, яких ми залучимо для здійснення банкрутства. Досвід роботи адвокатів, які будуть проводити ліквідацію підприємства – більше 10 років! Це означає, що Ви, звертаючись до нас, будете мати якісний сервіс, і отримаєте потрібний результат в короткі терміни з гарантією! Наші співробітники знівелюють всі можливі ризики та негативні наслідки при банкрутстві підприємства. При проведенні банкрутства фірми чи приватного підприємництва ми максимально ефективно реалізуємо Ваше майно для покриття боргів перед кредиторами.

 При необхідності ми надамо якісні юридичні консультації з питань банкрутства. Ми надамо якісні послуги по представництву Ваших законних інтересів в суді та інших організаціях. У наших фахівців-практиків є все для проведення якісного банкрутства – знання, кваліфікація та великий досвід в проведенні процедури банкрутства. При можливості і бажанні ми можемо кваліфіковано провести процедуру санації підприємства, щоб врятувати бізнес від насувається банкрутства. Фахівці корпоративного права проведуть процедуру якісно, здійснивши комплекс послуг «банкрутство під ключ».

Послуги юриста при банкрутстві

Якщо ви зіткнулися з банкрутством, то наші фахівці зможуть надати вам не лише разові консультації зі спірних ситуацій і неоднозначних питань, але і комплексний супровід банкрутства. Завдяки високому рівню кваліфікації, наші юристи можуть здійснювати юридичний супровід банкрутства як з позиції боржника, так і з позиції кредитора.

У першому випадку клієнти можуть розраховувати на такі послуги:

 • Допомога в зупинці процесу ініціювання банкрутства та контролі зростання боргу.
 • Правовий супровід будь-якої діяльності арбітражних керуючих на кожному етапі процедури.
 • Створення і опрацювання графіка погашення боргу, а також надання рекомендацій по фінансовому оздоровленню підприємства в цілому.
 • Допомога в залученні до торгів (якщо вони неминучі) спеціальних організацій, чий досвід і алгоритми роботи допоможуть досягти максимальної вигоди для боржника.
 • Представництво інтересів клієнта і супровід в арбітражному процесі.

Якщо ж мова йде про допомогу кредитору з боку такого фахівця, як юрист з питань банкрутства, то список послуг з ведення процедури неспроможності або банкрутства виглядає дещо інакше, тобто наступним чином:

 • Аналіз і оцінка можливості конкретної юридичної особи бути визнаним банкрутом.
 • Оцінка реальної ринкової вартості бізнесу, підприємства, акцій та інших активів за допомогою кваліфікованих оцінювачів.
 • Допомога в оформленні необхідних кредитору документів, включаючи розробку мирової угоди з неспроможним юридичною особою.
 • Правовий супровід, представництва в арбітражному суді. При цьому варто розуміти, що послуги в даному випадку будуть надаватися на кожному з етапів, навіть при зборі документів для суду.
 • Допомога в пошуку та укладення договору з організацією для проведення торгів з метою зниження ризику негативних наслідків.
 • Представництво інтересів клієнта в суді, а також у тому випадку, якщо необхідно домогтися оскарження прийнятого раніше судового рішення або дій арбітражного керуючого.

Юридична допомога при банкрутстві

Незважаючи на різноманітні юридичні послуги, банкрутство - це дуже складна процедура, при якій юридична допомога обов'язкова, оскільки в кожному конкретному випадку є свої особливості та нюанси в залежності від форми власності юридичної особи, величини боргу, ринкової вартості підприємства і багатьох інших факторів.

Необізнаній в даній області практично неможливо розібратися в цьому самому і не допустити промахів і помилок, тоді як адвокат з питань банкрутства, ретельно вивчивши всі обставини, зможе завершити справу до вигоду і користь свого клієнта. Своєчасне звернення за допомогою в нашу юридичну компанію дозволить вам вирішити виниклі юридичні проблеми, захистити бізнес від непорядних і недобросовісних кредиторів, отримати дебіторську заборгованість в повному або максимально можливому обсязі.

Судова практика при банкрутстві

У такій процедурі, як банкрутство, послуги можуть знадобитися клієнту на будь-якому етапі процесу. Займаючись супроводом банкрутства з боку кредитора або боржника, ми вирішуємо самі різні питання.

Зокрема, іноді необхідно домагатися визнання правочинів із майном боржника недійсними, в інших випадках необхідно призначати нового арбітражного керуючого для визнання незаконними угод боржника, стягнення дебіторської заборгованості і зниження штучно завищеного боргу перед кредиторами.

Наша компанія допоможе вам провести процедуру банкрутства підприємства з мінімальними зусиллями. Ми здійснимо всі операції настільки швидко, наскільки це залежить від юристів. У цьому нам допомагає позитивний досвід оперативного проведення банкрутства багатьох підприємств.

Щодо банкрутства підприємства склалася думка про те, що це завжди тільки ліквідація фірми. Однак не варто забувати, що ця процедура в першу чергу захищає від руйнування компанію, яка опинилася в складній фінансовій ситуації. Також вона надає допомогу у санації підприємства, відновлення платоспроможності, щоб в майбутньому у підприємства була можливість повернутися на ринок.

Юридична процедура банкрутства підприємства вимагає особливих знань, великої кількості часу і нервів. Проводити його самостійно (у тому числі самостійно шукати арбітражного керуючого) - досить клопітно і довго. Враховуючи те, що його необхідно ретельно підбирати. Адже арбітражному керуючому відводять важливу роль у процесі банкрутства. Він володіє широкими повноваженнями щодо боржника та розпорядження його майном.

Наші юристи та бухгалтери вирішують завдання з питань банкрутства в найкоротші терміни і найбільш вигідним для вас способом. Ми беремо на себе всі судові розгляди та підготовку необхідних документів. Ви можете знайти цікаву інформацію далі в статті або замовити консультацію по телефону вже зараз.

В якому випадку звертаються до послуги банкрутства підприємства?

послуги з банкрутства предприятияЕсть основна і головна причина, у зв'язку з якою варто вдатися до процедури банкрутства. Це неспроможність підприємства розрахуватися за своїми боргами. Якщо у вас склалася саме така ситуація, ми допоможемо вам її вирішити. Адже ініціювання процесу може здійснюватися як кредиторами, так і боржником. А відомо, що якщо ініціатива щодо ліквідації компанії з боргами належить її власникам, то, як правило, процедура проходить не настільки болісно.

Переваги банкрутства підприємств

Які переваги з'являються у підприємств, якщо вони вирішуються стати банкрутами? Основна перевага полягає в тому, що офіційне банкрутство, особливо якщо його ініціював саме підприємство, є для нього рятівним колом. Це пов'язано з тим, що воно супроводжується списанням боргів, включаючи борги по податковим зборам. Після відкриття провадження у справі про банкрутство на всі вимоги кредиторів объяляется мораторій. Також списання безнадійного податкового боргу відбувається автоматично. Заходи примусових стягнень при цьому виключені.

З чого складається процедура банкрутства?

Процедура банкрутства підприємства передбачає наступне:

 • оформлення документів для суду та інших органів,
 • оплата судового збору та державного мита,
 • проведення на підприємстві перевірок податкової інспекції, ПЕНСІЙНОГО і соціальних фондів, узгодження актів перевірки,
 • закриття всіх банківських рахунків,
 • зняття з обліку в податковій і всіх фондах,
 • підготовка і відправка документів в архів підприємства,
 • складання ліквідаційного балансу,
 • підготовка та надання держ. реєстраторові всіх необхідних документів для виключення компанії з Єдиного державного реєстру.

У зв'язку великою кількістю етапом, які потрібно пройти, банкрутство юридичних осіб займає достатньо велику кількість часу від півроку до року. Тривалість залежить від таких факторів:

 • складність випадку,
 • кількість кредиторів, особливості їх вимог,
 • виявлення нових обставин по справі (поява нових кредиторів з претензіями, виявлення майна підприємства, яка не відображена в документах).

Що ми робимо в рамках банкрутства?

Наші послуги з банкрутства підприємства у Дніпропетровську, Києві, Харкові, Одесі виконуються з однаково високим рівнем відповідальності. Вони включають в себе:

 • консультування з питань і нюансів процедури,
 • оцінку ймовірності банкрутства,
 • проведення досудової підготовки,
 • проведення детального аналізу документів, аналіз господарської та фінансової діяльності з метою виявлення проблемних моментів,
 • підбір оптимального способу реалізації процедури,
 • оформлення документів,
 • ініціацію та здійснення процедури,
 • представлення ваших інтересів в суді,
 • ініціювання, розробка і реалізація процедури санації,
 • надання послуг арбітражного керуючого,
 • витяг запису про підприємство з державного реєстру.

Перед тим, як провходить процедуру банкрутство, необхідно скласти баланс - підбити дебіторську і кредиторську заборгованість, оглянути активи.

Ви вже визначилися з тим, що хочете проводити банкрутство підприємства? Звертайтесь до нашого менеджера, щоб розробити оптимальний алгоритм проведення процедури.
Супровід банкрутства підприємства - оптимальний спосіб закриття великого підприємства з боргами. З ним вам не доведеться ні про що турбуватися. Ми все зробимо за вас. Звертайтеся за проведенням процедури банкрутства, послугами арбітражного керуючого та консультаціями за телефонами, вказаними на сайті.