Національна асоціація арбітражних керуючих (НААКУ)

24.07.2020
Статті

НААКУ - це професійна організація, що об'єднала всіх арбітражних керуючих

20.11.2019 року на з'їзді арбітражних керуючих було прийнято рішення створити НААКУ - Національну асоціацію арбітражних керуючих України. На думку експертів, незалежна організація допоможе гарантувати сумлінність і ефективність дій арбітражних керуючих.

Асоціація арбітражних керуючих: членство і мета створення

Кожен арбітражний керуючий автоматично стає членом даної організації. Основною метою її створення є об'єднання всіх керуючих для забезпечення реалізації завдань її членів. Так, до завданнь Асоціації арбітражних керуючих входить:

 • сприяння розвитку інституту арбітражних керуючих;
 • створення сприятливих умов для здійснення керуючим своєї професійної діяльності;
 • захист прав, свобод, інтересів, професійної незалежності, честі і гідності кожного члена організації;
 • підтримання високого рівня своїх членів, сприяння їх професійній підготовці;
 • здійснення контролю за дотриманням керівниками вимог законодавства та ін.

Асоціація арбітражних керуючих України: права і обов'язки її членів

Усі члени Асоціації арбітражних керуючих мають право:

 • брати участь в управлінні організацією;
 • обиратися в її органи;
 • брати участь в роботі її органів;
 • отримувати методичну та організаційну допомогу в професійній діяльності;
 • отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
 • приймати від організації допомогу для захисту своїх прав та ін.

При цьому всі члени повинні виконувати такі обов'язки:

 • дотримуватися законодавства, статуту Асоціації, правила ділової етики;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • в разі обрання до органів Асоціації брати участь в їх діяльності;
 • не допускати виникнення конфлікту інтересів;
 • не використовувати свій статус на шкоду інтересам інших арбітражних керуючих та ін.

Національна асоціація арбітражних керуючих України:органи і особливості роботи

Національна асоціація арбітражних керуючих має цілу систему своїх органів. У неї входять:

 1. З'їзд арбітражних керуючих. Є вищим органом самоврядування. На ньому можуть бути присутні всі члени організації, вони мають право брати участь в обговоренні всіх питань, включених до порядку денного, голосувати за рішення по ним.
 2. Рада арбітражних керуючих. Здійснює функції з управління організацією між з'їздами. Члени Ради обираються в такий орган терміном на два роки. Одна й та ж особа не може обиратися більше двох строків підряд. Саме Рада формує порядок денний, стежить за виконанням рішень З'їзду.
 3. Голова Ради. Головою Ради є голова Асоціації. Він обирається З'їздом і підконтрольний йому.
 4. Секретаріат. Створюється для організаційного забезпечення діяльності Ради. Очолює виконавчий директор. Всі працівники приймаються згідно зі штатом, ними не можуть бути арбітражні керуючі.

Органи АККУ

До органів АККУ належать з'їзд арбітражних керуючих України, з'їзд та рада арбітражних керуючих окремого регіону (міста, області, АР Крим, Києва та Севастополя), комітет з етики, комітет із захисту професійних прав арбітражних керуючих, Рада арбітражних керуючих України (РАКУ). Також до них відносять голову Ради арбітражних керуючих, голову Ради арбітражних керуючих окремих регіонів. Згідно діючого законодавства, Асоціація арбітражних керуючих України наділена правом утворювати інші органи, які будуть необхідні для забезпечення виконання повноважень, закріплених статутом Асоціації арбітражних керуючих України.

З'їзд арбітражних керуючих України

Вищим органом самоврядування є некомерційна професійна організація — з'їзд арбітражних керуючих України. Завдяки їй забезпечується реалізація поточних завдань, оскільки така організація об'єднує всіх арбітражних керуючих країни з чіткою метою. З'їзд арбітражних керуючих може ініціюватися Радою арбітражних керуючих, при цьому не рідше одного разу за два роки. 

Щоб скликати з'їзд арбітражних керуючих України, висунути таку вимогу мають не менше 10% членіа Асоціації. З дня отримання такої вимоги з'їзд необхідно скликати та організувати в 30-денний строк. Не менш, ніж за 14 днів до початку роботи з'їзду, всіх членів місцевих арбітражних рад інформують про місце, день і час його проведення. Повідомлення про це розсилається на електронні адреси, що були вказані у Реєстрі арбітражних керуючих України. Також оголошення про дату, місце і час роботи з'їзду розміщують на веб-сайті Асоціації. Арбітражні керуючі, які мають намір прийняти участь, можуть через надсилання повідомлення на електронну адресу, зазначену в оголошенні, з моменту опублікування повідомлення до 13:00 дня перед початком роботи з'їзду. Для правомочності з'їзду потрібно не менше половини арбітражних керуючих, внесених до єдиного Реєстру арбітражних керуючих.

Питання, які вирішує з'їзд арбітражних керуючих, обмежується такими питаннями:

 • Обрання Голови та Заступників Ради АКУ;
 • Затвердження статуту Асоціації та внесення змін до нього;
 • Затвердження Кодексу професійної етики АКУ;
 • Утворення Ради АКУ;
 • Утворення ревізійної комісії;
 • Призначення членів Кваліфікаційної комісії — 4 людини;
 • Призначення чотирьох членів Дисциплінарної комісії;
 • Затвердження Положень про Раду АКУ і ревізійну комісію;
 • Затвердження кошторису Асоціації АКУ та її органів, звітів щодо його виконання.

Також з'їзд може виконувати інші повноваження згідно свого діючого статуту.

ЮА «Абсолют» надає кваліфіковану юридичну допомогу у справах банкрутства в Києві, в Дніпрі та інших містах України. Команда досвідчених фахівців завжди готова взятися за справи будь-якої складності і завжди знайде індивідуальний підхід до кожного клієнта! Довіртеся професіоналам своєї справи!Матеріал по темі
Верховний суд: Перебування дитини за кордоном не позбавляє суд України права вирішувати спір про визначення місця її проживання
детальніше
2024-02-07 17:16:00
|
Практика ВС
Верховний Суд вказав, чи може боржник спростовувати свій борг висновком поліграфа
детальніше
2024-01-22 14:08:00
|
Практика ВС
Як визначати розмір кредиторських вимог до боржника – майнового поручителя за наявності провадження у справі про банкрутство основного боржника
детальніше
2024-01-11 15:07:00
|
Практика ВС
Верховний Суд висловив позицію щодо перебування власника житла у стані необхідної оборони
детальніше
2023-12-04 14:17:00
|
Практика ВС
Верховний суд: Вимога про видалення статті з вебсайту є належним способом захисту, якщо порушено особисте немайнове право особи
детальніше
2023-11-27 14:49:00
|
Практика ВС
ВП ВС висловила проарбітражну позицію у справі, спір у якій виник із приватноправових відносин з іноземним елементом
детальніше
2023-11-14 16:49:00
|
Практика ВС