Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності -
СУПРОВІД ПРОЦЕДУРИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
 • визнання права інтелектуальної власності;
 • припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
 • відновлення становища, існуючого до порушення права;
 • відшкодування збитків, заподіяних порушенням права інтелектуальної власності та інше.
СУПРОВІД ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
 • неправомірне використання чужого імені,
 • неправомірне використання фірмового найменування;
 • неправомірне використання торгівельної марки;
 • неправомірне використання товарного знака;
 • неправомірне використання винаходу та інше.
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ:
 • консультації з питань придбання та передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • патентний пошук;
 • представлення інтересів клієнтів у переговорах, пов'язаних з придбанням і передачею прав інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності

На даний час держава Україна переживає етап глобалізації, гармонізації законодавств і нових юридичних процедур. Тому для учасників ринку як ніколи актуальний пошук балансу між інтересами, потребами громадськості і творчістю, бізнесом.

Беручи до уваги прогресивну технологічну автоматизацію, повсюдне впровадження штучного інтелекту і модернізацію авторських прав у цифровій епосі, слід враховувати важливість перспектив розвитку правовідносин у сфері захисту інтелектуальних прав.

Початок роботи Унітарного патентного суду в Європейському союзі (ЄС) і Вищого суду з питань інтелектуальної власності тільки підкреслюють цінність і актуальність юридичних питань в сфері захисту прав на інтелектуальну власність.


// ЮА «АБСОЛЮТ» - ЮРИДИЧНИЙ РАДНИК ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Наші юристи:

 • знаходять правові рішення, засновані на аналізі та вивченні юридичної практики;
 • представляють інтереси клієнтів у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних судах всіх інстанцій;
 • представляють інтереси клієнтів у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Апеляційній палаті, Державному підприємстві «Укрпатент», Державній фіскальній службі, правоохоронних органах з метою охорони прав інтелектуальної власності;
 • готують документи та інформацію для подальшої подачі в суд;
 • консультують з питань придбання та передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • проводять патентний пошук з метою визначення новизни технічного рішення, отримання інформації про запатентованих розробках конкурентів та інше.


// ВІДШКОДОВУЄМО ЗБИТКИ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Фахівці ЮА «Абсолют» представляють інтереси клієнтів у переговорах, пов'язаних з придбанням, передачею прав інтелектуальної власності, проводять аналіз патентних пошуків, і розробляють механізми, а також інструменти боротьби з незаконним використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Високий рівень правової експертизи, глибокий аналіз можливих і реальних ризиків, пошук ефективних механізмів та надійні правові конструкції зберігають час, грошові кошти і репутацію бізнесу клієнтів і партнерів.


// ЗАХИЩАЄМО РЕПУТАЦІЮ БІЗНЕСУ

Почему сотрудничество с нашей компанией — правильное решение ?
Absolute одна из ведущих компаний Юго-Восточного региона Украины с более чем 10-летним опытом.
В каких сферах наша компания предоставляет юридические услуги ?
Работаем в сфере хозяйственного, корпоративного, инвестиционного, налогового,уголовного, таможенного, антимонопольного, административного и международного права.
Какие компании находятся в списке наших партеров ?
В списке партнеров такие компании: OTP банк; ПУМБ; UESF; ЮЖМАШ; Nemiroff.
Какой залог успешной работы в юридической сфере ?
Залог успешной работы: Высокий профессионализм; Персональный подход; Полная конфиденциальность; Работа на результат.

Інтелектуальна властість і право на неї

Сьогодні значення інтелектуальної власності складно переоцінити. А для деяких компаній, наприклад, реалізують високі технології, інтелектуальна власність та її захист основним умовою розвитку бізнесу.

Інтелектуальна власність включає в себе самі різні об'єкти і результати творчої діяльності людини.
Позначимо основні групи об'єктів інтелектуальної власності, визнаних такими в Україні і яким потрібна реєстрація інтелектуальної власності:

Об'єкти авторського права. Наприклад:

 • Літературні твори (рукописи, сценарії тощо);
 • Фонограми і відеозапису;
 • Результати образотворчого мистецтва (наприклад, картини);
 • Твори, що представляють собою об'ємно-просторові форми;
 • Суміжні права (наприклад, фонограми, бази даних, комп'ютерні програми).

Об'єкти промислової власності наприклад:

 • Товарні знаки (торгові марки);
 • Промислові зразки;
 • Винаходи;
 • Корисні моделі.

Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності це один з необхідних елементів їх правової охорони. Більш того, чинними нормативними правовими актами, а саме, 4-ою частиною Цивільного кодексу, передбачається, що певні об'єкти інтелектуальної власності можуть отримати державну правову охорону лише після проходження процедури реєстрації. Відповідно, реєстрація права інтелектуальної власності, а конкретно її процедура, буде відрізнятися в залежності від того, до якої з вищевказаних груп належить об'єкт. Реєстрація інтелектуальної власності в більшості випадків проводиться Укрпатенті.

Отже, в Укрпатенті реєструються:

 • товарні знаки, видається свідоцтво, яке необхідно продовжувати з певною періодичністю (при цьому підлягає сплаті держмито);
 • об'єкти промислової власності винаходи, корисні моделі, промислові зразки (щодо даних об'єктів відбувається патентування);
 • програмні продукти (наприклад, програми для ЕОМ).

Об'єкти авторського права, як вже зазначалося, державній реєстрації не підлягають, але вони можуть бути за бажанням їх творця депоновані, наприклад, в УАО (Українське авторське товариство). Процес реєстрації права інтелектуальної власності строго формалізований об'ємними і складними за своїм змістом регламентами, недотримання яких може суттєво затягнути, а то й зовсім унеможливити реєстрацію прав правовласника.

Для того, щоб реєстрація об'єктів інтелектуальної власності не перетворилася на нескінченний проект, в позитивну перспективу реалізації якого віриться насилу, довірити супровід даної процедури необхідно професіоналам. Юридична Компанія «Абсолют» надає повний комплекс послуг з правового сприяння реєстрації права інтелектуальної власності на різні об'єкти. Ми маємо багатий досвід оформлення заявочної документації для успішного отримання патентів і свідоцтв на об'єкти інтелектуальної власності.

Звертайтеся до нас, фахівці Юридична Компанія «Абсолют» допоможуть оформити необхідні матеріали заявки для державної реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в найкоротші терміни і з гарантією позитивного результату.

Захист інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність всім світом визнана об'єктом правового захисту, прийнято низку міжнародних юридичних актів, що закріплюють принципи захисту прав на інтелектуальну власність. Українське законодавство, в цілому, також йде по шляху вдосконалення захисту правовласників, однак на практиці правова охорона інтелектуальної власності далеко не завжди на високому професійному рівні, в тому числі, в силу масовості порушень і недостатньою поширеністю даного виду юридичних послуг.

Чому слід приділяти особливу увагу захисту інтелектуальної власності?

Як і будь-які інші види власності, інтелектуальна власність часто стає об'єктом зазіхань з боку третіх осіб, діями яких наноситься шкоди власнику, саме тому права авторів і творців потребують правового захисту. Право інтелектуальної власності включає в себе два самостійних елементи особисті немайнові і майнові права (право на отримання доходів, на використання об'єкта інтелектуальної власності та ін). На практиці, як правило, порушення стосуються обох зазначених елементів.

Як здійснюється правовий захист інтелектуальної власності?

Умовно способи захисту інтелектуальної власності можна розділити на самостійні і на. так звані юрисдикційні звернення в державні, судові органи. Самостійна захист інтелектуальної власності передбачає пред'явлення автором претензій порушника і пропозицію про позасудове врегулювання спору. Як свідчить наш багаторічний досвід, коли на досудовій стадії бере участь юрист інтелектуальної власності, то грамотно складене повідомлення порушника і професійне участь у переговорах істотно підвищують шанс вирішити проблему без звернення до суду, що, безумовно, найбільш доцільним для правовласника варіантом Якщо вимоги власника про припинення порушення його прав ігноруються порушником, необхідно вдатися до юрисдикційним способам захисту інтелектуальної власності і тут судовий захист інтелектуальної власності займає перше місце. Важливим моментом те, що в суді крім припинення порушення своїх прав, правовласник може також зажадати від порушника сплати грошової компенсації. Правова охорона інтелектуальної власності одним з найважливіших напрямків діяльності Юридична Компанія «Абсолют».

Наші послуги з інтелектуального права:

 • надання професійних консультацій з питань, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності;
 • досудове врегулювання спорів, пов'язаних із зазіханнями на об'єкти інтелектуальної власності, підготовка претензій, участь у переговорах;
 • правовий аналіз ситуації і вироблення найбільш ефективної стратегії захисту правовласника та відшкодування йому заподіяної шкоди;
 • представлення інтересів правовласників в Укрпатенті;
 • судовий захист інтелектуальної власності, в тому числі, нещодавно почав свою діяльність суді з інтелектуальних прав.

Те, що повноцінний захист інтересів правовласників може забезпечити лише юрист по захисту інтелектуальної власності, який може надати кваліфіковану допомогу очевидним. Команда професіоналів Юридична Компанія «Абсолют» допоможе захистити ваші інтереси на об'єкти інтелектуальної власності та отримати належну компенсацію, незалежно від обсягу та суттєвості посягань.