Зміни до Податкового кодексу України: які заходи прийнято для відновлення економіки держави

08.04.2022
Юридичні новини
1 квітня 2022 року Верховна Рада України 320 голосами прийняла Закон 7234 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану".
 
2 квітня 2022 року даний Закон був переданий на підписання Президенту України.
 
Насамперед звільнені від оподаткування митними платежами операції із ввезення товарів (із переліком та кодами визначеними у Законі), кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. 
 
Також, Законом 7234 передбачено, що на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану звільнено від річного ПДФО неприбуткові організації, що надають благодійну допомогу фізичним особам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій. У таких населених пунктах  для виробників електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», встановлено касовий метод визначення виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії.
 

Звертаємо увагу й на те, що даним Законом передбачені деякі пільги з оподаткування податком на прибуток підприємств, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, зокрема:
 

- надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що існує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою два відсотки може бути зарахована у погашення грошових зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток підприємств;
 
- авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, що залишились неврахованими у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з цього податку на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою два відсотки, можуть бути враховані у зменшення такої суми після відновлення сплати податку на прибуток підприємств;
 
- у разі якщо платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою два відсотки, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток підприємств, то такий платник складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року; 
 
При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою два відсотки не враховуються при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 ПК України, з урахуванням положень підрозділу 4 цього розділу для платників податку на прибуток, що перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну;
 
- для платників єдиного податку третьої групи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%: не застосовувати обмеження щодо обсягу доходу як умови перебування на цій групі єдиного податку; можливість перебувати на цій системі оподаткування суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, з видобування підземних і поверхневих вод і надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення; врегулювання наслідків із оподаткування податком на прибуток підприємств при переході платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки.
 

Податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) мають право: 
 

1) проводити у суб’єктів господарювання в установленому порядку фактичні перевірки: достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов’язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін,відповідно до абзацу другого цього пункту; наявності виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також документів, що посвідчують особу, в посадових осіб; 
 
2) одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки; 
 
3) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб’єктами господарювання на їх вимогу; 
 
4) робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них функцій; 
 
5) направляти центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами, його територіальним органам акт перевірки, у ході якої виявлені порушення законодавства про ціни і ціноутворення,відповідно до абзацу другого цього пункту».
 
Прийнятий Закон забезпечить відновлення економіки держави, дозволить підвищити необхідне забезпечення військових і правоохоронних підрозділів у відбитті збройного нападу Російської Федерації та забезпечить права, обов’язки платників податків та контролюючих органів.