Прийнята нова редакція Закону про фінансовий лізинг

18.03.2021
Юридичні новини

Президент схвалив прийнятий 04 лютого парламентом Закон «Про фінансовий лізинг». Акт ілюструє норматив у новій редакції, а також встановлює загальні принципи фінансового лізингу в Україні згідно з нормами міжнародного права.
 

Так, нововведення надають можливість захистити права сторін угоди, забезпечити здорову конкуренцію в цій галузі і гармонізувати українське законодавство з правом ЄС.
 

НПА встановлює, що функції державного регулювання та нагляду на ринку фінансового лізингу виконує Нацбанк. Об'єктом лізингу може бути не заборонене для вільного обігу та передачі в лізинг майно. Не можуть виступати в такій ролі земельні ділянки, а також інші природні ресурси. Крім того, не можна передавати в лізинг об'єкти, заборонені для здачі в оренду відповідно до Закону «Про оренду державного та комунального майна».
 

Як свідчить практика, послуги лізингу є одним з чинників збільшення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, поліпшення якості їх послуг, підвищення ефективності виробництва. У результаті відзначається посилення позицій на вітчизняному ринку і підвищення шансів для виходу на міжнародний.
 

Для прикладу, у розвинених державах за допомогою лізингу здійснюється майже третина інвестицій в основні фонди, в той час як в Україні такий показник знаходиться на рівні 3-4%.
 

Чиновники припускають, що підписаний Закон вдосконалить інструмент фінансового лізингу, розширить можливості вітчизняних підприємств. Все це, в свою чергу, сприятиме збільшенню виробництва ВВП і обсягу податкових надходжень до державного бюджету.
 

Норматив набирає чинності через три місяці після його опублікування і буде поширюватися на відносини, які виникли після набрання ним чинності.