Забезпечення позову – нові правила

26.01.2021
Статті

В житті кожної особи рано чи пізно виникають спірні ситуації, вирішення яких відбувається в судовому порядку. Вимушена необхідність звернення до суду із відповідним позовом стосується як фізичних осіб, так і суб’єктів господарської діяльності при порушенні їх майнових прав, які підлягають захисту або відновленню.
 

При таких обставинах дуже дієвою превентивною мірою є забезпечення позову, яке полягає у сукупності передбачених законом процесуальних дій, які при задоволенні позову та ухваленні рішення на користь позивача, гарантують його реальне виконання на практиці, що значно полегшує життя особі, чиї права були захищені судом.
 

Таким чином, мірами забезпечувального характеру є процесуальні заходи тимчасової дії, які направленні на обмеження певних прав осіб в необхідній мірі та у необхідній спосіб, для збереження на весь час розгляду справи можливості безперешкодного виконання рішення.
 

Дія практики


Наведемо приклад як працює забезпечення позову та для чого це потрібно.


При порушенні умов договору поставки в частині невиплати грошової суми за поставлений товар позивач звертається до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості з одночасною подачею заяви про забезпечення цього позову, в якій просить суд застосувати забезпечувальні заходи у вигляді накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку відповідача в сумі, еквівалентній ціні позову.


Таким чином, спірна сума буде знаходитися на рахунку й чекати ухвалення судом рішення та набрання ним законної сили, що значно полегшить його реальне виконання та погашення заборгованості в рамках відкритого у майбутньому виконавчого провадження.


До речі актуальна судова практика свідчить про те, що однією з підстав відмови в застосуванні заходів забезпечення позову є відсутність в заяві про забезпечення позову вказівки на конкретне майно боржника або його конкретних банківських рахунків, на які пропонується накласти арешт.


ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ СТАТТІ


Автор

Ірина Земляна,

партнер ЮА «Абсолют», адвокат
 

Забезпечення позову – нові правила