Удаваність договору дарування: позиція Верховного Суду

02.06.2020
Практика ВС

У справі № 676/2027/17 подружжя разом придбало житло. Проте, коли вони розлучалися і постало питання щодо розподілу спільно нажитої власності, виявилося, що замість договору купівлі-продажу укладений договір дарування. Чоловік ініціював судовий розгляд, вимагаючи визнати відповідний договір дарування правочином купівлі-продажу, мотивуючи це тим, що порушено його законне право на частку спільного майна подружжя.
 

Всі судові інстанції, зокрема й Верховний Суд своєю Постановою від 08.08.2019 року, позов задовольнили. Таке рішення було пояснено наступним.
 

Враховуючи положення цивільного законодавства, правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого договору, який насправді був вчинений, вважається удаваним.
 

На підтвердження цього позивачем в суді була надана розписка, в якій зазначалося, що за нерухомість були передані певні кошти. Водночас, договір дарування є безоплатним правочином, згідно з яким одна сторона (дарувальник) передає чи повинна надалі передати іншій стороні (обдарованому) безоплатно майно у власність.
 

Угода, в якій є зобов’язання обдарованого здійснити на користь дарувальника будь-яку дію майнового чи немайнового характеру, не вважається договором дарування.
 

Враховуючи вищевикладене, є всі докази, на підставі яких можна вважати, що насправді був укладений договір купівлі-продажу, а не дарування, а останній слід визнати удаваним.Матеріал по темі
Правова позиція Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 10 грудня 2020 року у справі № Н/806/5655/13-а щодо можливості віднесення актів державного виконавця про передачу предметів стягувачу до нововиявлених обст
детальніше
2021-11-24 09:56:00
|
Практика ВС
Правова позиція Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду згідно з постановою від 12 листопада 2020 року у справі № 804/2223/17 щодо правової природи нововиявлених обставин
детальніше
2021-10-18 09:39:00
|
Практика ВС
Правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 21 жовтня 2020 року у справі № 726/938/18 щодо підстав та умов перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
детальніше
2021-10-04 09:51:00
|
Практика ВС
Правова позиція Касаційного адміністративного суду у складі ВС згідно з Постановою від 30 вересня 2020 року у справі № 2а-7524/10/1270 щодо правомірності трактування преюдиційних фактів як нововиявлених обставин
детальніше
2021-08-31 11:18:00
|
Практика ВС
Правова позиція ВС згідно з Постановою від 27 травня 2020 року у справі № 802/2196/17-а щодо обставин, які не можуть визнаватися нововиявленими
детальніше
2021-08-03 09:52:00
|
Практика ВС
Правова позиція Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 13 серпня 2020 року у справі №910/4658/20 «Щодо обов'язкової умови для відкриття провадження у справі про банкрутство»
детальніше
2021-07-13 08:42:00
|
Практика ВС