Реструктуризація банківської заборгованості

16.07.2020
Статті

Після економічного зростання та наступившего за ним зростання кредитування економіки, Україна спіткало кілька економічних криз. І остання криза призвела до значної девальвації гривні й неможливості обслуговування левовою часткою позичальників своїх кредитних зобов'язань, номінованих в іноземній валюті (переважно в доларі США).
 

З метою збереження стабільності банківської системи та недопущення банкрутства банків, національне законодавство України зобов'язує банки класифікувати видані кредити за ступенем ризику їх неповернення і класу позичальника, а також формувати резерви на випадок дефолту.
 

Кредитні поняття


Норми Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями визначають поняття «дефолт» і «непрацююче кредитне зобов'язання».


Непрацюючий кредит (non-performing loan (NPL)) – кредит, за яким позичальник перебуває в стані дефолту через те, що він не сплатив заплановані платежі протягом певного періоду, який залежить від виду кредиту. Споживчі кредити мають більший термін прострочення для отримання статусу непрацюючого кредиту.


Для того щоб не допустити зростання портфеля NPL до критичного рівня, Національний банк України зобов'язаний вживати відповідних заходів.


Так, з ініціативи НБУ розроблено і прийнято спеціальне, тимчасове законодавство, покликане провести реструктуризацію непрацюючих банківських кредитів для повернення їх обслуговування до нормального режиму.


Крім Закону України «Про фінансової реструктуризації» № 1414-VIII від 30.06.2016 р. відносини реструктуризації врегульовані Законами України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті» та «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».


Фінансова реструктуризація – комплекс заходів по реструктуризації заборгованості та / або господарської діяльності боржника шляхом проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації і «реструктуризації».


Мається на увазі зміна істотних умов за попереднім договором з метою пом'якшення вимог до боржника у зв'язку з фінансовими труднощами боржника і необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за зобов'язаннями, зокрема:

 • зміна процентної ставки;
   
 • часткове прощення боргу;
   
 • зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати відсотків / комісій);
   
 • зміна розміру комісії.
   

Дані зміни вносяться за допомогою укладення додаткової угоди до кредитного договору між банком і боржником.
 

Однак, не кожне кредитне зобов'язання (по якому допущено дефолт), може бути реструктуризований.
 

Закон встановлює ряд критеріїв до Боржника, що допустив дефолт.
 

Повна відповідність критеріям дозволяє розраховувати на позитивне рішення і подальшу реструктуризацію заборгованості на умовах, вироблених в процесі переговорів з фінансовою установою кредитором.
 

_____________________________________________________________________________

Юристи з банківського та фінансового права ЮА «Абсолют» допомагають:

 • визначити відповідність боржника зазначеним критеріям реструктуризації;
 • скласти заявку на реструктуризацію;
 • підготувати необхідний комплект документів для подачі в банк;
 • юридично супроводити переговори з банком за умовами реструктуризації.


Юристи з банківського та фінансового права консультують по телефону

067 732 38 82

 
_____________________________________________________________________________

Фінансова реструктуризація
 

Успішної фінансової реструктуризацією вважається підписання з банком-кредитором угод до кредитних договорів і договорів забезпечення, якими:

 • прощена частина заборгованості;
   
 • змінені терміни повернення позик;
   
 • складено новий графік погашення.
   

Позитивні наслідки підписання з банком угод про фінансову реструктуризацію:

 • відкликання листів-претензій (вимоги про дострокове повернення всієї суми кредиту);
   
 • відкликання листів про початок проведення претензійної роботи щодо застав;
   
 • видалення відповідних записів з ДРОРМ*;
   
 • припинення претензійно-позовної роботи: відгук позовних заяв із судів, припинення виконавчих проваджень, зняття заходів забезпечення.
   

У разі, якщо банк-кредитор застосовував забезпечувальні заходи у вигляді арешту рухомого та нерухомого НЕ заставного майна, «блокував» рахунки, вказане буде припинено, тобто у боржника з'явиться можливість безперешкодно продовжувати свою господарську діяльність;

 • кредитні зобов'язання боржника не будуть класифіковані як дефолтні, що відновить довіру до боржника і позбавить можливості інших кредиторів ініціювати процедури дострокового повернення боргів.
   

Фінансова реструктуризація – це спосіб відстрочити виконання зобов'язань і отримати «друге життя», другий шанс.
 

Особливості фінансової реструктуризації
 

Заявка на участь у процедурі фінансової реструктуризації подається тільки тоді, коли дефолт боржника безпосередньо корелює з його критичним фінансовим станом. При цьому, господарська діяльність боржника повинна бути визнана перспективною.
 

Діяльність боржника визнається перспективною, якщо залучені кредитори підписали згоду на реструктуризацію.
 

Перспективність господарської діяльності боржника підтверджується звітом про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності.
 

У разі наявності у боржника заборгованості перед декількома фінансовими установами, в процедурі фінансової реструктуризації мають право брати участь фінансові установи-кредитори боржника.
 

В цьому випадку, рішення про фінансову реструктуризацію приймається колегіально, тобто шляхом голосування. Кількість голосів залученого кредитора визначається пропорційно розміру грошових зобов'язань боржника перед таким кредитором, кратному 1 000 (одна тисяча) гривень (без урахування неустойки (штрафу, пені) та інших майнових або фінансових санкцій, зобов'язань за договорами купівлі цінних паперів, роялті, зобов'язань з виплати авторської винагороди).
 

Рамковий договір регулює принципи й основи координації між банками (під час проведення процедури фінансової реструктуризації).
 

Фінансові установи-кредитори боржника, підписують рамковий договір шляхом офіційного письмового повідомлення Національного банку України про приєднання до рамкового договору, розміщеному на офіційному сайті Національного банку України.
 

Кілька кредиторів можуть утворити координаційний комітет фінансових установ.
 

На боржника покладається обов'язок надати кредиторам та інвесторам (при наявності) звіт незалежного експерта про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності.
 

Звіт повинен відображати:

 • стан заставного майна боржника та його майнового поручителя;
   
 • прогноз основних операційних і фінансових показників боржника і пов'язаних з ним осіб на період проведення реструктуризації зобов'язань.
   

Ініціювання процедури фінансової реструктуризації
 

Боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію при відсутності провадження про банкрутство боржника.
 

Відповідно до Закону, до заяви необхідно додати:

 • письмову згода боржника на передачу спорів до арбітражу;
   
 • посилання на наявність згоди залученого кредитора (-ів) на реструктуризацію;
   
 • інформацію про відсутність відносно боржника порушеної справи про банкрутство.
   

Згода залучених кредиторів на реструктуризацію підписується одним або декількома фінансовими установами. При цьому, жоден з банків не повинен бути особою, пов'язаною з боржником, якому належить не менше 50% загальної суми вимог фінансових установ до боржника (за винятком вимог пов'язаних осіб).
 

Ефективний для бізнесу результат фінансової реструктуризації – застосування мораторію на задоволення кредиторських вимог інших кредиторів та підписання угоди про відстрочення виконання зобов'язань.

_____________________________________________________________________________

Повноцінно супроводжуємо процедуру фінансової реструктуризації юросіб – з моменту подачі документів й до моменту підписання додаткових угод про реструктуризацію фінансової заборгованості.


Юристи з банківського та фінансового права консультують по телефону

067 732 38 82

 
_____________________________________________________________________________

*наявність запису в ДРОРМ «про початок проведення претензійної роботи» дає право іншим кредиторам ініціювати процедури (як судові, так і позасудові) для проведення стягнення на предмет застави.