Правова позиція ВС щодо поширення права власності на весь об’єкт, що належить на праві спільної сумісної власності

19.01.2021
Практика ВС

У справі № 430/1281/14-ц позивачка звернулася до суду з вимогою визнати правочин, укладений її колишнім чоловіком, недійним. За ним останній подарував своїй матері майно (будинок і магазин), що належало подружжю на праві спільної сумісної власності, оскільки було придбане у шлюбі.
 

Всі судові інстанції, зокрема Верховний Суд, стали на бік позивачки. ВС зазначив, що відповідно до положень сімейного законодавства для реалізації одним з подружжя спільної сумісної власності необхідна нотаріально засвідчена згода другого.
 

Відсутність такої згоди є повноцінною підставою для визнання відповідного договору недійним.
 

Крім того, суд звернув увагу, що в даному випадку предметом правочину є цілий об’єкт, а не лише його частина. Згідно з положеннями Цивільного кодексу співвласник має право самостійно розпоряджатися своєю часткою, дотримуючись правила про існування переважного права на її купівлю. В той час як для відчуження спільного майна має бути згода всіх співвласників.
 

Таким чином, право власності кожного співвласника поширюється на весь об’єкт, що знаходиться у спільній сумісній власності. Тому передати такий об’єкт третій особі можна лише в цілому. Договір дарування, укладений без згоди іншого з подружжя, є недійним в повному обсязі.