«Правила однакові для всіх» або як суд ставиться до недотримання процесуальних строків

13.04.2021
Новини компанії

В провадженні Центрального апеляційного господарського суду  знаходилась апеляційна скарга першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури (далі – Апелянт)  на рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі за позовом Прокуратури про визнання рішення органу місцевого самоврядування  недійсним.


В даній справі клієнтом АО «АБСОЛЮТ» була третя особа на стороні відповідача.


В ході розгляду справи, вже в  апеляційній інстанції, Прокуратурою заявлено клопотання про призначення у справі судової експертизи з посиланням на той факт, що надані Відповідачем  та Третьою стороною докази у вигляді експертизи містять неточності та суперечності.


Адвокати АО «АБСОЛЮТ» подали до суду заперечення на заявлене клопотання з проханням відмовити у призначенні експертизи, обґрунтувавши свою позицію наступними  нормами процесуального законодавства:

 • відповідно до ст.73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, зокрема це висновки експертів;
   
 • згідно ч.1.ст.74 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;
   
 • статтею 101 ГПК встановлено, що  учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов’язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду;
   
 • у ч.ч.2, 8 ст.80 ГПК зазначено, що Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Докази, не подані в встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї;
   
 • згідно положень ч. 1 ст.99 ГПК суд за клопотанням учасника справи призначає експертизу зокрема за умови  коли надані сторонами експертизи викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за умови мотивованої  неможливості сторони надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів.
   

Суд апеляційної інстанції вивчив позиції кожної сторони у справі та відмовив у задоволенні клопотання Прокуратури, шляхом ухвалення на місці протокольної ухвали,  зазначивши наступне:

«…З урахуванням предмету спору, а також  того, що:

 • Прокуратура, як Позивач по справі, мала усі необхідні повноваження та можливості для отримання експертного висновку самостійно й подачі такого доказу до суду разом з позовною заявою;
   
 • Прокуратурою не подано вмотивованого клопотання про визнання причин пропуску строку для подачі доказів поважним;
   
 • у своєму клопотанні про призначення експертизи Прокуратурою не обґрунтовано наявність сумнівів, щодо правильності поданих Відповідачем та Третьою стороною доказів, а лише наведено свої особисті міркування,

колегія суддів апеляційного суду, не вбачає за можливе та доцільне задовольняти такого роду клопотання органу прокуратури…».
 

Отже підсумовуючи все вищевикладене, приходимо до висновку, що кожна сторона у справі, ким би вона не була (позивач чи відповідач) має дотримуватись встановлених процесуальним законодавством строків та знаходити, все ж таки, вагомі аргументи для можливості зміни думки суду з приводу того чи іншого наявного доказу у справі.Матеріал по темі
Правова позиція Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 03 лютого 2021 року у справі №917/1759/19 «Щодо наслідків зміни місцезнаходження боржника після прийняття судом першої інстанції до розгляду заяви про відкрит
детальніше
2021-05-11 09:51:00
|
Практика ВС
Актуальна правова позиція: Правова позиція Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду згідно з Постановою від 16 липня 2020 року у справі № 910/4475/19
детальніше
2021-04-27 08:51:00
|
Практика ВС
Президент схвалив закон про реструктуризацію валютних кредитів
детальніше
2021-04-22 09:05:00
|
Юридичні новини
Президент схвалив збільшення штрафних санкцій за недотримання норм пожежної безпеки
детальніше
2021-04-15 11:00:00
|
Юридичні новини
Посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
детальніше
2021-03-30 15:07:00
|
Юридичні новини
Кабмін планує спростити процедуру отримання спеціальних ліцензій
детальніше
2021-02-25 10:43:00
|
Юридичні новини