Захист при спробі ворожого поглинання акціонерної компанії

17.10.2018
Статті

Поглинання акціонерної компанії є складним та багатоступеневим процесом. Навіть невелика компанія-мішень здатна стати важкою здобиччю для великої компанії. Все залежить від того, чи буде компанія-мішень захищатися від ворожого поглинання і, якщо так, то яку стратегію захисту вона обере.


Способи недружнього поглинання


Кожен спосіб поглинання та захисту унікальний, і може містити в собі кілька стратегій захисту. Найчастіше компанія не оголошує про те, що хоче поглинути іншу компанію і в цьому випадку купує акції поступово.


У такій ситуації важливо розпізнати поглинання. Індикатором намірів поглинути компанію-мішень може служити значне збільшення обсягів торгів акціями компанії-мішені.


Найбільш поширеними у світовій практиці способами недружнього поглинання стали:

 • скупка дрібних пакетів акцій;
 • навмисне доведення до банкрутства;
 •  цілеспрямоване зниження вартості підприємства й придбання його активів;
 • оспорювання прав власності на стратегічно важливі активи (виробничо-технологічний комплекс, права надрокористування тощо);
 • вербування менеджерів підприємства.


Ризики target-company


Необхідно розуміти, що підвищений ризик стати об'єктом атаки «target-company» у компаній, які:

 • володіють дорогими активами (нерухомість, земельні ділянки, автопарк і інше устаткування, інтелектуальна власність);
 • порушують законодавство, в тому числі й у процесі придбання активів;
 • не володіють консолідованим пакетом акцій / часток;
 • є конкурентами;
 • мають складні взаємини засновників;
 • не контролюють кредиторську заборгованість.


Менеджмент компанії повинні насторожити наступні події навколо компанії:

 • недостовірна інформація, поширювана ЗМІ про тяжке становище компанії;
 • «Порожня» вхідна замовна кореспонденція;
 • часте отримання угод продажу акцій компанії;
 • спроби порушення кримінальних справ проти керівництва компанії;
 • інтерес до статутних та інших документів підприємства міноритарних акціонерів компанії;
 • поява непроханих інвесторів, що дорівнює приходу в регіон великого капіталу, який підтримується адміністрацією;
 • інформація про зміну власників часткою в статутному капіталі та об'єктів нерухомості по ЄДРЮО і ЄДРП, а так само наявність запитів до ЄДРП про об'єкти нерухомості.


Захист від недружнього поглинання


Коли сумнівів в тому, що відбувається недружнє поглинання не залишилося і компанією-мішенню прийнято рішення захищатися, необхідно вибрати адекватний агресивним діям спосіб захисту.


Ухвалення попереджувальних заходів дозволяє зробити атаку більш трудомісткою та, відповідно, більш публічною і менш прибутковою.


Загальні запобіжні принципи захисту активів:

 • виведення активів в керуючу компанію, у т.ч. з використанням офшорних схем;
 • встановлення особливого порядку відчуження активів в установчих документах компанії;
 • передача активів у довірче управління;
 • передача активів в іпотеку (заставу);
 • обтяження активів арештом;
 • створення можливості контролю активів у разі відчуження;
 • передача активів в оренду з правом викупу;
 • формування підконтрольної кредиторської заборгованості;
 • формування значного консолідованого пакета акцій (часток): викуп акції (частки) у міноритарних власників;
 • формування зацікавленості учасників в спільному веденні бізнесу (виплата дивідендів, надання кредитів і т.д.).


З огляду на те, що частина акцій публічної акціонерної компанії знаходиться у вільному обігу, захисні дії повинні бути спрямовані на створення умов, коли скупка акцій, що перебувають у вільному обігу стане економічно недоцільним для агресора.


У практиці захисту від спроб ворожого поглинання застосовуються такі стратегії:

 1. Випуск компанією-мішенню нових привілейованих акцій, що погашаються за високою ціною. Дана стратегія максимально ефективна в поєднанні зі стратегією, коли акціонери компанії, що поглинається випускають права покупки додаткової кількості акцій за низькою ціною. Виходить ефект розмитості частки в компанії для нових акціонерів й поглинання компанії при таких умовах стає невигідним.
 2. Стратегія poison puts. Передбачає дії менеджменту компанії-мішені, спрямовані на випуск облігацій з правом власників облігацій вимагати дострокового погашення облігацій в разі поглинання підприємства. Це призводить до збільшення вартості поглинання і, якщо ціна виявляється значною, від поглинання можуть відмовитися.
 3. Пошук «білого лицаря» та продаж йому компанії є засобом боротьби керівництва акціонерної компанії проти ворожого поглинання.
 4. Пек Мен (Pac-Man). Зазначена стратегія захисту названа на честь однойменної відео гри, і передбачає, що компанія-мішень сама поглинає компанію, що збиралася її поглинути.
 5. Поступова зміна складу ради директорів компанії, що є додатковим захистом від поглинання й покликана запобігти вербування менеджерів компанії агресором.
 6. Захисне злиття з компанією-партнером.
 7. Висновок складних договірних угод з партнерами, що покладає на компанію додаткові зобов'язання та робить компанію-мішень менш привабливою для агресора.
 8. Внесення змін до статутних документів з метою збільшення простої більшості (тобто 50% + 1 акція) аж до 80% голосуючих акцій, що сильно збільшує вартість поглинання.


Правові обмеження тактики захисту


При застосуванні стратегій захисту слід пам'ятати про правові обмеження тактики захисту.


Нормативним актом, що накладає обмеження на тактики захисту, є Директива 2004/25 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про пропозиції про поглинання. Відповідно до зазначеної Директиви держави-члени повинні встановлювати санкції за порушення національних законодавчих актів, прийнятих на виконання зазначеної Директиви та деталізують її.


Резюмуючи раніше викладену інформацію, робимо висновок, що вчасно розпізнавши атаку на компанію та застосувавши адекватні заходи захисту, існують високі шанси зберегти контроль над компанією та не допустити значних втрат активів. Однак, здійснюючи захисні дії, компаніям на які поширюється юрисдикція країн Європейського союзу, необхідно порівнювати застосовувані захисні тактики з обмеженнями, встановленими Директивою 2004/25 / ЄС.


На даний час в Україні немає аналогічного закону, який би обмежував тактику захисту.


Особливості транзакцій поглинання в Україні


Українське законодавство з кожним роком прагне до кращих європейських зразків правового регулювання комерційних відносин.


На сьогоднішній день недружні поглинання в Україні – це виняток, а не поширена практика, тому що пік недружніх поглинань в Україні припав на період «турбулентності» в політичному житті України в 2014-му і на початку 2015 року.


Кількість недружніх придбань в 2017 році склало 414, а в першій половині 2018 року - трохи більше 100 справ (дані отримані на https://opendatabot.com/blog/198-raiders ).


На даний час у країні з наростаючою силою ведеться боротьба з корупцією, що на тлі вдосконалення законодавства сприяє зменшенню в рази кількості недружніх поглинань.


В Україні постійно вдосконалюється практика корпоративного управління, чому значною мірою посприяв чинний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних контрактів» (Закон№ 1984VIII) від 18 лютого 2018 року, який визначає основні правила укладання корпоративних договорів в Україні.


Так, в корпоративному договорі сторони мають можливість встановити обмеження щодо відчуження часток або вчинення інших дій, пов'язаних з управлінням підприємством, що раніше було звичайною практикою в західному бізнес середовищі, але був недоступним учасникам комерційних відносин в Україні.


Разом з тим, напрацьовується правозастосовна практика та слід ще прийняти ряд законодавчих актів, підвищити роботу в напрямку неухильного дотримання законодавства, а також завершити судову реформу.


Ведення бізнесу в Україні вимагає не тільки захисту від недружнього поглинання, але й юридичного супроводу в отриманні різного роду дозвільних документів, супроводження результативного спілкування з Антимонопольним комітетом, податковими, митними органами, органами правопорядку, чий вплив на бізнес в Україні все ще значний, а також представлення інтересів в органах судової влади.


Однак, незважаючи на складність, різноманітність й непередбачуваність українського законодавства, при професійній юридичній підтримці можливо на вигідних та безпечних умовах придбати бізнес й успішно працювати в Україні, не побоюючись недружнього поглинання та складнощів з отриманням дозвільних документів.
АВТОРИ

Олександр Бондарчук, керуючий партнер Юридичного агентства «Абсолют»

Олександр Гладій, директор Юридичного агентства «Абсолют»

 

Джерело: «Thomson Reuters», сентябрь 2018 года